Terapija se izvaja javno in ob navzočnosti drugih pacientov, vendar vsakega posameznika terapevt obravnava posamično. Terapija je skupinska le v smislu navzočnosti več pacientov hkrati v prostoru. Izjemoma se lahko terapija izvaja tudi individualno ali na daljavo.